Stikkord

, , , , ,

Skal elva bli en sildrebekk ?

Opo – elva som renner kraftfull øverst og rolig og sterk nederst, må aldri – aldri ! – bli noen sildrebekk. Og det er egentlig det som er det store spørsmålet. For det handler om avgjørende sikkerhet, store penger, om politikk, om laks og – ikke minst – spørsmål om Odda skal miste selve blodåra si. Den to kilometer lange elva som er som oddingene selv – brølende og svær i kjeften i starten, men stort sett rolig og snill når den har fått tenkt seg om. Den går kald og vassrik og uten særlig med fakter ut i fjorden. Opo er fredet – eller har vært. For etter høsten 2014 ble alle spørsmål stilt om igjen. Fem hus ble tatt av voldsomme vassmengder, broa over til Hjøllo ble fullstendig ødelagt. 780 kubikk vann i sekunder var det dobbelte av hva en stor vårflom kunne by på. Noe sånt hadde ingen sett før på minst 500 år. Og det kan komme igjen. Klimakrisen.

La elva leve I.

Det handler først og fremst om sikkerhet, sikkerhet for folk. Dernest er det et spørsmål om hvordan elva skal se ut. Ingen kommer til å godta Opo som en sildrebekk, det ville være rett og slett ødeleggende for Odda. Etter det må elva beholde sin evne som rekreasjon og ikke minst som fiskeelv. Opolaksen er fortsatt levende og slett ikke en død laksestamme slik Sunnhordland Kraftlag påstår. Den berømte laksestammen er tvertimot økende, ifølge den som kan mer enn noen om laksen i Opo, professor Reidar Borgstrøm. Og laksen finner sine gyteplasser.

La elva leve II

Opo sett mot sør med fiskeklekkeanlegget og oppover mot Mannsåker.

Sunnhordland Kraftlag (SKL) vil bygge en flomtunnel langs Sandvinsvatnet og ned til elveosen på Almerket. Flomtunnelen vil ta mot det som ellers ville være overvann. Betingelsen fra SKL er å få legge en kraftstasjon i tunnelenden og utnytte krafta i mer enn flomvatnet. For skal dette være regningssvarende må i praksis elva ha så liten vassføring i store deler av året at Opo vil i praksis være så godt som død. For Oddafolk er dette det verste som kan skje. Totalt uakseptabelt. Særlig tatt i betraktning av den store mengder utbygd kraft som allerede er foretatt i Odda. Opo er i praksis det eneste urørte vassdrag som gjenstår. Men en flomtunnel er sannsynligvis nødvendig. Den vil koste flere hundre millioner kroner. Hvem skal eller vil betale ? Det som må være prioriteringen i følgende rekkefølge: 1. Sikkerheten for folk, 2. elva som rekreasjon og lakseelv, 3. klare og utvetydige krav til vassføring, 4. SKLs eventuelle inntjening.

La elva leve III

Men til sist er det politikk. Opo sin skjebne avgjøres i siste instans av Stortinget. Da må politikerne vite at Odda siden 1906 har bygget ut nær sagt alt som finnes av vassdrag. 2,3 Terrawatt timer. Eller 2,3 milliarder kw/timer. Ringedalsfossen, Tyssestrengene, det ene vassdraget etter det andre. Alt er lagt i rør. Og mer blir det – Raundalen, Mosdalen og Sleveåna. Enda flere går inn i fjellet. Parallelt med dette foregår det en fantastisk opprustning av breddene av Opo, en opprusting som får folk til å glede seg stort. Odda er i ferd med å få – og deretter, kort tid senere – å miste noe helt umistelig. Opo er Oddas hovedpulsåre.

La elva leve IV

Hovedproblemet er Sandvinsvatnet og vassdraget overfor – Grønsdalselva som hvert år fører store mengder masse ned i Sandvinsvatnet. Vatnet blir grunnere og i 2014 gikk vatnet langt over sine bredder. Hvis ikke vatnet får en regulering kan en tilsvarende flom få fatale følger.

Det er nokså vanskelige spørsmål som skal avgjøres. SKL er i sluttfasen på sine konsekvensanalyser. Allerede nå dukker det opp nokså håpløse fra SKL om steinmasser som vil øke arealer eller land i Odda. I tre år vil Odda sentrum være et sant kaos av digre kjøretøy som skal frakte stein til – – hva ?  Vi har mange ganger så store mengder av fjell fra fjellhallene til Boliden, mengder som ikke brukes til noen ting. Bortsett fra noen lekter som Hotel Ullensvang brukte. SKL har neppe fått med seg dette. For Odda kommune er det virkelig om å gjøre å ha tunga beint i munnen i denne saken.  En sak som det nærmest var politisk semje om  tidligere, bør tas opp ny behandling. Vossingene har snudd. Det bør kanskje også oddingene gjøre.

 

 

 

Reklamer