Når alt er bestemt på forhånd

Stikkord

,

Folkemøte om sjukehuset Til ingen nytte ?(Foto HF)

Beklager, Bent Høie, vi tror ikke på dine forsikringer om at det skal satses på de små sjukehusene. Vi har hørt det før. Og vi har hørt det før, og vi har hørt det før. Gang på gang. Vi har måttet stå i våre folkelige prosesjoner, vi har laget plakater, vi har måttet miste det ene etter det andre på sjukehuset. Hver gang har dere sagt det samme: «Vi skal satse på sjukehuset deres.» Dere har sagt det alle sammen, du er bare den siste i køen. Men dere har aldri arbeidet på sjukehus,  likevel vet dere alltid alt best, vet mye mer enn de som kjenner sjukehusets sjel, som vet at pasientene føler seg trygge her. Det er nære forhold mellom pleier og pasient. Dere hører ikke på sjukepleiere, hjelpepleiere, leger. De har det motsatte syn av deres, av dine Bent Høie. De som arbeider der hver dag. Egentlig har dere aldri hørt på dem, fordi dere vet best. Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Andre er sikker på det dreier seg om penger. At penger er viktigere enn mennesker. Men det kan dere jo ikke si. Kan dere vel ?

Dette er jeg helt sikker på – alt er bare et skuebrød, det blir satt i sving for demokratiet sin skyld. Oddinger møter opp i tusenvis, de møter opp i Haugesund og Bergen, de vil si sin mening til dere alle. Men dere hører ikke. Dere måtte bare gjennom denne «sjauen» – for at folk skulle tro at demokratiet virker. Vi har skjønt det for lenge siden. Alt var avgjort på forhånd. Det dreier seg om penger.

Men det er ennå en sjanse. Stortinget. Jamen skal du se at Stortinget setter ned foten for galskapen. I mellomtiden er det 1.mai. Vi trenger den dagen fremdeles. Ikke sant Terje Kollbotn ?