Oddas mystiske sjølmord

Stikkord

, , , ,

Albert Petersson (i midten)sammen med andre industrifolk ombord i en annen båt. Mannen til høyre er den kjente industrimannen Sigurd Kloumann. (foto Digitalt Museum)

Tok han livet av seg natt til 19.august 1914, eller ble industrimannen Albert Petersson drept ? Eller rett og slett utsatt for et uhell. Hans bortgang denne natta ombord på D/S Ullensvang er fortsatt et mysterium. En gruppe mennesker i Odda under ledelse av museumsdirektør og historiker Knut Markhus, prøver å komme nærmere inn i mysteriumet.
For Albert Petersson var en av de viktigste personer i Oddas industrihistorie, kanskje den aller viktigste. Derfor har han som den eneste fått oppkalt ei gate etter seg i Odda. Albert Petersson var i praksis den som foreslo Odda som sted til å bygge en karbidfabrikk, her var det rikelig med muligheter for utbygging av kraft, isfri havn og kort veg til kalksteinforekomster. Sammen med sine unge kone Leonie bosatte han seg i det som senere ble kalt Brucevillaen. I 1907 fikk de sønnen Klaus og i 1910 fikk de datteren Ingrid. Leonie døde i barselseng. Albert satt igjen uten sin kone og hadde en nyfødt datter og en tre år gammel sønn. Samtidig hadde han et veldig press på seg i jobben. Både fra de svenske eierne og fra årene rundt 1912 også de britiske eierne etter at produksjonen ble bygget ut til også å omfatte cyanamid. Det var Alby og North Western – to fabrikker som var avhengig av hverandre og hvor Petersson var direktør for begge. Albert Petersson må ha følt trykket spesielt etter første verdenskrig i juni 1914. Bedriftene han ledet var svensk og britisk. Selv hadde han studert i Sveits, men hadde sterke bånd til Tyskland. Albert Johan Petersson var i et virkelig «skvis». Samtidig var han ansett som en av verdens fremste på sitt felt. Han var om mulig både etterpurt og «ettersøkt». Og produksjonen i Odda kunne svært gjerne  havne i sprengstoff- eller våpenindustrien.  I begynnelsen av august 1914 ble flere hundre mann sparket på det som skulle bli Odda Smelteverk. Og selv om han ikke var i Odda på den tiden og neppe var den som ga ordren, var han den øverst ansvarlige.

Albert Petersson sammen med barna Ingrid og Klaus. (foto Digitalt Museum)

18.august var han ihverfall i Odda. Om kvelden gikk han ombord i DS Ullensvang. Om natta i nærheten av Varaldsøy hørte styrmannen et plask og det viste seg at Albert Petersson ikke var ombord lenger. Han kom aldri til Bergen. Ingenting ble funnet etter ham, ikke et dokument – ingenting.

Det er om mulig å finne årsaken til Albert Peterssons bortgang at «Cold Case»-gruppa arbeider med saken. For fremdeles gjenstår mange spørsmål. Gruppa består av foruten Knut Markhus, Brita Jordal, Halvor Bådsvik, Robert Henkel og Jan Gravdal. Inge Reinsnos deltok i gruppa i starten.